Pokażemy Twojemu dziecku czym jest KREATYWNOŚĆ, pomożemy w stawianiu pierwszych artystycznych kroków, wspomożemy rozwój osobowości, popracujemy nad koncentracją, śmiałością, a także umiejętnościami społecznymi

Lekcje z Ogniskiem Online zapewniają dziecku twórcze sposoby na spędzenie wolnego czasu. Nasz kurs został przygotowany  przez profesjonalistów (aktorów, reżyserów, psychologów  i pedagogów teatru) współpracujących na co dzień z Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Projekty PO ASSITEJ to gwarancja ponad 50 lat  doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Naszej zajęcia to wspaniała alternatywa dla zajęć stacjonarnych! Po tym kursie Twoje dziecko będzie umiało także łatwiej odnaleźć się w grupie,  zyska pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami, w przedszkolu, czy też w szkole. To również wspaniały sposób na wzmocnienie relacji rodzic – dziecko.

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

CZY CHCESZ ABY TWOJE DZIECKO...

 • Doskonaliło swoją kreatywność?
 • Rozwijało osobowość
 • Pracowało nad koncentracją i skupieniem?
 • Rozpoznawało emocje i potrafiło o nich rozmawiać? 
 • Poznało techniki wyciszania i relaksacji?
 • Zyskało pewności siebie?
 • Uczyło się elementów pomocnych w świadomej autoprezentacji?
 • Zrozumiało podstawy aktorstwa i ekspresji scenicznej, przydatnej nie tylko na scenie, ale również w życiu?
 • Doskonaliło swoje umiejętności społeczne?
 • Znalazło zajęcie, które przyniesie mu radość, a jednocześnie pozwoli na pełne zaangażowanie?
 • Stało się wrażliwsze na sztukę?
 • Uczyło się sprawdzoną, uporządkowywaną metodą KROK po KROKU?
 • Uczyło się w miejscu dla Was najwygodniejszym?
 • Miało dostęp do Instruktorów i innych osób o tych samych zainteresowaniach? 

PRZEDSTAWIAMY KURS DLA DZIECI AKTORSTWO OD PODSTAW

ZOBACZ CO TY I TWOJE DZIECKO OTRZYMACIE W RAMACH KURSU AKTORSTWO OD PODSTAW

LEKCJE VIDEO

Dożywotni lub roczny dostęp do nagranych lekcji aktorstwa, ułożonych merytorycznie w spójny program. (Czas zależny od dołączenia do kursu w opcji STANDARD lub PLUS)

PLIKI PDF

Dodatkowe materiały zawierające merytoryczny opis każdej lekcji a także ich cel.

ZADANIA DOMOWE

Każda z lekcji kończy się zadaniem domowym, które jest świetnym pomysłem na spędzanie wolnego czasu z rodzicami, rodzeństwem i przyjaciółmi.

LEKCJE NA ŻYWO

Ty i Twoje dziecko będziecie mogli brać udział w zajęciach w formie telekonferencji, które odbywają się na platformie Zoom.

GRUPA WSPÓLNEJ NAUKI

Dołączysz do grupy, na której będziesz mógł dzielić się postępami Twojego dziecka, chwalić jego pracami domowymi, a także kontaktować się z rodzicami pozostałych uczestników kursu.

WSPARCIE

Będziesz w stałym kontakcie z instruktorami, z którymi możesz porozmawiać na temat przebiegu kursu i postępów Twojego dziecka.

WYGODA

Twoje dziecko może przechodzić przez kurs w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na świecie.

DODATKOWE KORZYŚCI W ŻYCIU

Kurs został zaprojektowany tak, aby wspomagać u Twojego dziecka rozwój kompetencji miękkich – pewności siebie, umiejętności komunikacyjnych, inteligencji emocjonalnej.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU

Twoje dziecko otrzyma certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

JEDNA Z PRAC DOMOWYCH NASZYCH OGNISKOWICZÓW

CO ZYSKUJE RODZIC W RAMACH KURSU
AKTORSTWO OD PODSTAW?

✔ Merytoryczne materiały do każdej lekcji, opisujące cele i metody naszej pracy, oraz wskazówki do samodzielnych zabaw z dzieckiem

✔ Twórcze budowanie więzi rodzinnych

✔ Polepszenie komunikacji z dzieckiem

✔ Rozwój samodzielności dziecka w kontaktach w przedszkolu, szkole, grupie rówieśników

✔ Pomysły na wspólne spędzanie czasu wolnego

✔ Głębsze poznanie i zrozumienie emocji i zainteresowań swojego dziecka

Oszczędność czasu i pieniędzy w związku z brakiem konieczności dojazdów

Wsparcie instruktorów i kontakty z innymi rodzicami w grupie na Facebooku, na której będziemy dzielić się efektami nauki oraz odpowiadać na pytania

✔ Naukę w domu w odpowiednim dla dziecka tempie

Stały dostęp do każdej lekcji i możliwość odtwarzania jej wielokrotnie

✔ Inwestycję w rozwój Waszego dziecka

JAK WYGLĄDA NAUKA?

Kurs zaplanowany jest jako proces, w trakcie którego dziecko nabywa umiejętności kształtujące jego osobowość, ułatwiające zrozumienie i rozróżnianie emocji, wspomagające komunikację, pewność siebie i koncentrację. Całość odbywa się w formie zadań, zabaw, gier i improwizacji aktorskich.

Na początku dzieci będą wykonywać proste ćwiczenia, które związane będą z wcielaniem się w role zwierząt oraz nadawaniem im ludzkich emocji. Następnym krokiem w będzie kwestia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dzieci będą miały okazję zrozumieć, że komunikujemy się ze światem nie tylko za pomocą mowy. Istotne są również nasze intencje i emocje.

Kolejnym krokiem będzie nauka wymowy oraz posługiwaniu się tekstem. Te dwie kwestie, choć istotne z punktu widzenia aktorstwa, są również niezbędne w codziennej komunikacji społecznej.  

Kiedy opanujemy już „słowo” przejdziemy do ćwiczeń na wyobraźnię, a te z kolei płynnie poprowadzą nas do tematu pracy z ciałem. Dzieci będą miały okazję uczestniczyć w ćwiczeniach prostych choreografii, a następnie dowiedzą się jak za pomocą ciała budować postać sceniczną. Zadania te są niesamowicie istotne choćby z punktu widzenia rozwoju koordynacji ruchowej i rozwoju motorycznego.

Następnym etapem kursu będą lekcje poświęcone odgrywaniu ról przedmiotów, co jest zadaniem pobudzającym zarówno ciało jak i wyobraźnię. Poruszone zostaną również tematy teatru formy i pracy z rekwizytem. Później przejdziemy do modułu poświęconego relaksacji i koncentracji. Te dwie umiejętności – skupienie i wyciszenie – z pewnością przydadzą się każdemu dziecku zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i w codziennym życiu.  

Następnie podsumujemy umiejętności zebrane podczas całego kursu. Z pewnością pozwolą one na pierwsze występy, umożliwią świadome tworzenie własnych mini -spektakli, a przede wszystkim pozytywnie wpłyną na dziecięcą kreatywność, koncentracje, motorykę, pewność siebie i rozumienie emocji.

JAKĄ METODĄ PRACUJEMY?

Pracujemy metodą DRAMY, której prekursorką w Polsce jest Halina Machulska – założycielka Ogniska Teatralnego „U Machulskich”, placówki edukacyjnej o ponad 50 letniej tradycji. Metoda dramy wykorzystuje improwizację. Dzięki niej dziecko ma możliwość wcielania się w przeróżne postaci (ludzie, zwierzęta, przedmioty) i uzewnętrznienia własnych emocji , jak i odegrania tych należących do postaci. Dzięki dramie dzieci uczą się spontaniczności, nie boją też proponować swoich pomysłów. Odgrywa to bardzo dużą rolę, w budowaniu ich pewności siebie

OPIS PROGRAMU

Kliknij dowolną sekcję, aby zobaczyć jakie lekcje czekają na Ciebie i Twoje dziecko w kursie! 

Wszystkim lekcjom towarzyszą zadania domowe, wspomagające nie tylko indywidualny rozwój dziecka, ale i sposoby na twórcze budowanie relacji z dziećmi ,

 Do każdej lekcji dołączony jest dedykowany rodzicom dokument, opisujący szczegółowo nabyte przez dzieci umiejętności oraz metody ich rozwijania. 

 

Ten moduł skupia się na fundamentach aktorskiego rzemiosła. Pomaga w stawianiu pierwszych scenicznych kroków. Porusza temat  plastyki ciała, oraz  używania go przy okazji odgrywania postać. Na początek dzieci będą musiały wcielić się w uwielbiane przez nie postaci zwierzęce. Poruszony zostanie również temat nadawania walorów emocjonalnych odgrywanym bohaterom.

POWITANIE
 
LEKCJA 1: Zwierze sceniczne 
 
LEKCJA 2: ZOO – Fabuły

W tym module zajmiemy się rozwijaniem komunikacji niewerbalnej. Nadamy znaczenie nieistniejącym słowom. Dzieci odegrają dłuższe fabuły, oparte w dużej mierze na komunikacji niewerbalnej. 

Kolejnym elementem będzie tworzenie postaci posługujących się nieistniejącym językiem. Zadania te wzmocnią umiejętność elementu niezbędnego w aktorstwie, czyli ŻYCIA FIKCJĄ. 

LEKCJA 1: Wymyślona podróż- wymyślony język
 

LEKCJA 2: Pseudolingwistyka 

 

Rozgrzewki są jednym z kluczowych elementów pracy aktora. Zarówno te dykcyjne, jak i ruchowe. 

Moduł ten skupia się na rozgrzewkach aktorskich, a ćwiczenia wykonywane są w formie wesołej zabawy ze Świętym Mikołajem.

Zebrane w module ćwiczenia będą pomocne w poprawnym rozgrzaniu aparatu mowy, głosi i ciała. Mają równie korzystny wpływ na budowanie skupienia i koncentracji oraz na ukierunkowanie nadpobudliwości ruchowej. 

LEKCJA 1: Mikołajkowa rozgrzewka

LEKCJA 2: W zdrowym ciele, zdrowy aktor! 

Ten moduł skupia się na pobudzaniu muzykalności dziecka. Pojawi się w nim wiele ćwiczeń opartych na dźwiękach m.in. ćwiczenia związane ze skupieniem (wsłuchiwanie się w dźwięki) jak i kreatywnością (nadawanie dźwiękom nowych znaczeń). 

Dzieci poznają również pojęcie ZADANIA AKTORSKIEGO

LEKCJA 1: Poszukiwanie dźwięków 
 
LEKCJA 2: W drodze po skarb 
 
LEKCJA 3: Co jest Twoim skarbem?

W module tym zapoznamy dzieci z dwoma umiejętnościami, które są niezwykle przydane w zawodzie aktora. 

Choreografia, czyli odtwarzanie układów tanecznych, jest ćwiczeniem doskonałym nie tylko dla ciała, ale również umysłu. Pomaga w skupieniu się i koncentracji.

Proste sztuczki iluzjonistyczne nie tylko doskonale wpływają na koordynację ruchową, ale są fantastycznym pomysłem na stworzenie postaci scenicznej – i tym samym wzbudzenie podziwu u widzów.
  
LEKCJA 1: Choreografia
 
LEKCJA 2: Sztuka iluzji 

Ten moduł skupi się na wykorzystaniu ciała w pracy aktora.

Poprzez serię ćwiczeń pokażemy jak poprzez ciało zbudować kreację aktorską, a także jak odgrywać rozmaite przypadłości (takie jak ból pleców, czy słaby wzrok).

Dzieci dowiedzą się również jak okoliczności, w których dzieję się akcja scenki, wpływają na zachowanie postaci

LEKCJA 1: Drobne przypadłości

LEKCJA 2: Budowanie postaci przez ciało 

LEKCJA 3: Reakcja łańcuchowa, łańcuch przyczyn 

W tym module zapoznamy się z jedną z najefektowniejszych form teatru, czyli teatrem cieni. Dzieci dowiedzą się również, jak taki teatr przygotować. 

Kolejnym elementem modułu będzie rozpoznawanie emocji, które odbędzie się przy pomocy gry w kalambury.

Będziemy również wykonywać ćwiczenie aktorskie, które pomoże w szybkiej zmianie charakteru postaci. 

LEKCJA 1: Teatr cieni

LEKCJA 2: Wątpliwa zdobycz 

W tym module skupimy się na rozwoju wyobraźni abstrakcyjnej. Dzieci, które do tej pory miały okazję wcielać się w postaci zwierzęce, a także ludzkie, tym razem nauczą się odgrywania roli przedmiotów.

Ponadto dowiedzą się jak owym przedmiotom nadawać ludzkie cechy charakteru.
Poruszony zostanie również temat reakcji. Poprzez rozmaite ćwiczenia, dzieci dowiedzą się jak aktorsko zareagować na przeróżne sytuacje.
  
LEKCJA 1: Nie bezprzedmiotowo o przedmiotach
 
LEKCJA 2: Łańcuch przedmiotów i przemian 

Moduł ten zapozna dzieci z pojęciem koncentracji. Uzmysłowi jak istotną i przydatną jest ona umiejętnością. 

Podczas dwóch lekcji będziemy pracować nad skupieniem wykonując całą masą ćwiczeń relaksacyjno-wyciszających. 

Wszystko to oczywiście w ekscytującej formie aktorskich gier i zabaw. 

LEKCJA 1: Co za relaks!

LEKCJA 2: Koncentracja to moja mocna strona 

Moduł ten zapozna dzieci z pojęciem koncentracji. Uzmysłowi jak istotną i przydatną jest ona umiejętnością. 

Podczas dwóch lekcji będziemy pracować nad skupieniem wykonując całą masą ćwiczeń relaksacyjno-wyciszających. 

Wszystko to oczywiście w ekscytującej formie aktorskich gier i zabaw. 

LEKCJA 1: Co za relaks!

LEKCJA 2: Koncentracja to moja mocna strona 

Jednym z ostatnich kroków na naszej aktorskiej ścieżce będzie animacja przedmiotów, czyli ich sceniczne ożywianie. Pokażemy jak kreatywnie podejść do tworzenia własnych rekwizytów, np instrumentów muzycznych.

Dzięki temu po raz kolejny poruszony zostanie również temat umuzykalnienia.

Moduł 10 jest również modułem podsumowującym zebrane umiejętności.

LEKCJA 1: Nie odpadaj!

LEKCJA 2: Ważne tematy

W Module Bonusowym znajdują się rejestracje lekcji aktorstwa, które odbywały się na żywo. Po każdej kolejnej lekcji LIVE, jej rejestracja jest umieszczana w tym właśnie Module. Podczas takich lekcji dzieci pracują nad: wcielaniem się w postaci, rozpoznawaniu i odgrywaniu ich emocji, poprawną wymową, emisją głosu, motoryką ciała i rytmem. Każda z lekcji ubrana jest w ekscytującą fabułę, podczas której dzieci przemierzają m.in amazońską dżunglę, mroźną Antarktydę, a nawet cofają się do czasów kiedy ziemią władały dinozaury.

Co jakiś czas w Module pojawiają się również lekcje dodatkowe, zazwyczaj związane z bieżącymi wydarzeniami, np. Lekcja świąteczna „Na Ratunek Elfom”.

Lekcja aktorstwa na żywo: Tajemniczy Lodowy Pałac

Lekcja aktorstwa na  żywo: Ciemna strona księżyca

Lekcja aktorstwa na żywo: Poszukiwacze skarbów

Lekcja aktorstwa na żywo: Kwiat dżungli

Lekcja aktorstwa na żywo: Rycerz Eustachy i magiczne strachy

Lekcja aktorstwa na żywo: Klejnot pustyni

Lekcja aktorstwa na  żywo: Zagubiona w czasie 

Lekcja aktorstwa na  żywo: Podwodny Świat

Lekcja aktorstwa na  żywo: Gwiazda Szeryfa

Lekcja aktorstwa: Na ratunek elfom 

Lekcja aktorstwa: W poszukiwaniu Wielkanocy 

PODSUMUJMY!

 • 10 Tygodniowy Program Nauki
 • Merytoryczne materiały Opisujące Cele i Metody Naszej Pracy
 • Analiza Pracy Twojego dziecka 
 • Dożywotni Dostęp Do Materiałów I Przyszłych Aktualizacji 
 • Spotkanie Na Żywo w Formie Telekonferencji  
 • Prywatna Grupa Wspólnej Nauki
 • Moduł Bonusowy ze Wszystkimi Lekcjami LIVE  (10 lekcji)
 • Moduł Bonusowy z Innymi Materiałami
 • Certyfikat Ukończenia Kursu

WYBIERZ OPCJĘ ODPOWIEDNIĄ DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

KURS DLA DZIECI
AKTORSTWO
OD PODSTAW

PLN469
PLN 235
 • 9 Tygodniowy Program Nauki
 • Merytoryczne materiały opisujące cele i metody naszej pracy
 • Analiza Pracy Twojego dziecka 
 • Dożywotni Dostęp Do Materiałów I Przyszłych Aktualizacji
 • Moduł Bonusowy ze Wszystkimi Lekcjami LIVE  (11 lekcji)
 • Moduł Bonusowy z Innymi Materiałami
 • Certyfikat Ukończenia Kursu
 • Spotkanie Na Żywo w Formie Telekonferencji na platformie ZOOM

AKTORSTWO OD PODSTAW + KURS KREATYWNOŚCI MALI AKTORZY

PLN966
PLN 483
 • 21 Tygodniowy Program Nauki
 • Merytoryczne materiały opisujące cele i metody naszej pracy
 • Analiza Pracy Twojego dziecka 
 • Dożywotni Dostęp Do Materiałów I Przyszłych Aktualizacji
 • Moduł Bonusowy ze Wszystkimi Lekcjami LIVE  (11 lekcji)
 • Moduł Bonusowy z Innymi Materiałami
 • Certyfikat Ukończenia Kursu
 • Spotkanie Na Żywo w Formie Telekonferencji na platformie ZOOM

CZY JEST INNA DROGA?

Oczywiście, znajdziecie mnóstwo zajęć stacjonarnych i online dla dzieci! Jednak pamiętajcie, że w edukacji najmłodszych liczą się: doświadczenie prowadzących, selektywne podawanie wiedzy, systematyzacja materiału i ułożenie go w odpowiedniej kolejności. 

Nasze doświadczenia, sięgające niemal 50 lat, nauczyły nas wszystkich tych umiejętności, a nasi wychowankowie wykorzystują swoje doświadczenia także w zawodach niekoniecznie związanych ze sztuką. Współpracujemy z psychologami i pedagogami, korzystając z ich wiedzy i wskazówek

CO O NAS MÓWIĄ

"Zajęcia w ramach kursu "Aktorstwo od podstaw "są rewelacyjne. Za co je uwielbiamy...za to, że inspirują i budują. Emanują i wyzwalają pozytywną energię. Czas spędzony na wspólnym wcielaniu się w role, wykonywaniu zadań jest okazją do wzmacniania więzi, poznawania siebie i się na wzajem. Jest świetną zabawą, jest nauką, sztuką....mogłabym tak jeszcze długo wymieniać jednak napiszę po prostu: Anka i Grzesiek dzięki :)"

Pani Mirosława
"Mówiąc obrazowo, kurs "Aktorstwo od Podstaw" to silny wiatr, rozwijający skrzydła wyobraźni i kreatywności. Dzieciaki zachwycone! Świetnie się bawią, biorą udział w niesamowitej przygodzie, mają duuużo radości. Oczami rodzica widać pełen profesjonalizm i zaangażowanie Osób prowadzących. Każda lekcja to solidna dawka wiedzy i praktycznych umiejętności pracy mimiką, ciałem, głosem. Dla nas jest to strzał w dziesiątkę! 🎯"

Pani Marzena
"Cykl zajęć AKTORSTWO OD PODSTAW w formie online, stanowi doskonałą możliwość rozwoju najmłodszych. Dziecko ma szansę nie tylko poznać warsztat aktorski, ale także rozwija umiejętności społeczno - emocjonalne. Każda z lekcji była wspaniałą przygodą, sprawiała radość i wyzwalała nowe umiejętności (praca z ciałem, praca z emocjami, koncentracja na zadaniu, rozwijanie kreatywności). Proponowane aktywności były bardzo pomocne i urozmaiciły trudny czas związany z brakiem możliwości kontaktów z rówieśnikami. Serdecznie polecam jako mama oraz terapeuta - trener umiejętności społecznych".

Pani Rita
"Ognisko Online pojawiło się w idealnym momencie i pozwoliło w bezpieczny sposób rozwijać pasję mojego 6 letniego syna. Jest to niezwykle wciągająca inicjatywa, pełna zaskakujących i kreatywnych pomysłów. Oprócz zdobycia konkretnych umiejętności, rozwija również wyobraźnię i wrażliwość dziecka.Syn jest zachwycony. Dziękujemy i szczerze polecamy".

Pani Julita
"Zrobiłyśmy z bratanicą lekcje od Ani i Grześka. Miałyśmy okazję na wspólne oswajanie się z emocjami, kreatywne działanie, rozwijanie szalonych pomysłów i mnóstwo śmiechu. Dostarczyło nam to pomysłów do zabawy na resztę dnia. polecamy Wszystkim najmłodszym . To wspaniały sposób na pozbycie się nudy".

Iga Dzięgielewska

"Lekcje teatralne prowadzone przez Anię i Grzegorza to naprawdę wyjątkowa sprawa! W dzisiejszych czasach zarażają... ale pozytywnym humorem, zaangażowaniem i pasją. Otwierają przed widzami świat emocji, których wyrażanie jest ważne na co dzień ale też np. podczas pracy w mediach. Bardzo polecam!"

Bartosz Pawłowski
Redaktor naczelny portalu
https://youngface.tv/

"Zajęcia w ramach cyklu Ognisko Online to świetna propozycja zarówno dla rodziców jak i ich dzieci. Moje dwie córki w wieku 4 i 6 lat z radością wzięły udział w warsztatach, które były również dla mnie jako dla wieloletniej instruktorki teatralnej ciekawym przeżyciem. Aktorzy z niezwykłym zaangażowaniem prowadzili przez około 40 minut zajęcia podczas, których wcielali się w różne role. Trudno nazwać to zwykłymi "zajęciami" gdyż bardziej to przypominało fragmenty spektaklu, do którego były wciągane na bieżąco moje dzieci. Z sąsiedniego pokoju słyszałam, jak dziewczyny odpowiadały aktorom na ich pytania, a nieraz głośno coś wykrzykiwały. W końcu młodsza Helenka przybiegła przestraszona, co świadczy w jej przypadku o autentyczności aktorów, prowadzących warsztaty. Jednak po chwili wróciła i największą frajdą było na koniec "zadanie pytań" instruktorom, którzy na bieżąco odpowiadali na zagwozdki, które za pośrednictwem czatu można było zadać. Było to naprawdę dobrze spożytkowany czas przez moje dzieci, świetna alternatywa dla bajek animowanych ,które w żaden sposób nie rozwijają wyobraźni naszego dziecka... Rodzicu, odważ się i Ty "wyślij" Swoje dziecko na warsztaty "Ogniska Online"

Angelika Olszewska
Aktorka, instruktorka teatralna

PRACE DOMOWE NASZYCH OGNISKOWICZÓW

FRAGMENTY NASZYCH LEKCJI

NASZA GWARANCJA

 

Jeżeli Twoje dziecko nie zachwyci się naszym kursem, zwrócimy Ci pieniądze!

Ten kurs to wiedza zdobyta przez lata praktycznych działań i doświadczeń w nauczaniu artystycznym dzieci. Stworzony został w sposób, który umożliwi Twojemu dziecku rozwój,  wyposaży w niezbędną wiedzę , a jednocześnie zapewni mnóstwo wartościowej zabawy. Jeśli w ciągu 14 dni od momentu opłacenia dostępu do kursu z jakichkolwiek powodów uznasz, że kurs jest dla Twojego dziecka nieodpowiedni napisz do nas ogniskoonline@gmail.com – a otrzymasz zwrot 100% wpłaconych pieniędzy

TWÓRCY

Jesteśmy częścią Polskiego Ośrodka ASSITEJ, jednego z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszania Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Powstał on w 1981 roku, dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżysera, ale przede wszystkim pedagoga z pasją. Powstał, aby inspirować i promować nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się edukacją teatralną, inicjować wymianę doświadczeń między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej, poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży. 

 

 Do najważniejszych projektów stowarzyszania należą: 

✔ Ognisko Teatralne „U Machulskich” – stacjonarne zajęcia dla dzieci i młodzieży, prowadzone w Warszawie

✔ Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich – kształcąca dorosłych w zawodzie aktora od 1999 r. 

✔ Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK – ponad 20 edycji prezentujących polskiej publiczności najciekawsze spektakle dla dzieci z całego świata 

✔ Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Dramatopisarzy ” Szukamy Polskiego Szekspira” – od wielu lat rozwijający talenty literackie dzieci i młodzieży

Kilka tysięcy znanych dziś aktorów, reżyserów, dziennikarzy, muzyków ale też specjalistów z innych dziedzin kształtowało swą osobowość, uczyło się funkcjonowania w zespole, zaliczało pierwsze wystąpienia publiczne właśnie dzięki Polskiemu Ośrodkowi ASSITEJ.

KTO BĘDZIE UCZYŁ TWOJE DZIECKO?

Anna Burzyńska

aktorka / pedagog

Studiowała pedagogikę, a także aktorstwo w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze (I i II stopień w klasie skrzypiec). Instruktorka teatralna, na co dzień związana z Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich”.

Aktorka Muzycznego Teatru Objazdowego KATARYNKA, gdzie nie tylko występuje na scenie, ale prowadzi także warsztaty aktorskie i animacje dla dzieci.  W wolnym czasie trenuje boks i prowadzi profil instagramowy poświęcony wegańskiej kuchni.

Grzegorz Mroziński

Aktor / pedagog

Studiował resocjalizację w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, ale zdecydował się na aktorstwo. Absolwent Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Aktor filmowy i teatralny. Prowadzi warsztaty i zajęcia aktorskie dla najmłodszych i nieco starszych dzieci, które po prostu go uwielbiają. Jego ulubioną bajką jest „Król Lew” – obejrzał ją jak mówi, więcej niż tysiąc razy, a dialogi zna na pamięć. Inspiruje go natura, przynajmniej raz w roku czyta „Chłopów” W. Reymonta. Wzruszają go zwierzęta. Jeśli  akurat nie słucha piosenek Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i  Zbigniewa Łapińskiego, to możliwe, że chodzi na szczudłach albo się wspina.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa? 

Twoje dziecko otrzymuje dostęp do kursu od razu po wykupieniu dostępu. Kurs podzielony jest na 10 modułów.

Jakie dane należy wpisać przy rejestracji dziecka na kurs? Dziecka czy swoje? 

Należy wprowadzić dane rodzica lub opiekuna.

 

Kiedy kończy się sprzedaż kursu ? 

Sprzedaż kursu kończy się 06.12.2021 o godz. 21:00. Po tej dacie nie będzie możliwości dołączenia do programu.

 

Co jeśli okaże się, że kurs nie spodobał się mojemu dziecku? 

Jeżeli uznasz, że kurs nie spełnia oczekiwań Twojego dziecka, lub jest jest dla niego nieodpowiedni, napisz do nas. W przeciągu 14 dni zwrócimy Ci 100 % wpłaconej kwoty. 

 

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczony jest kurs? 

Kurs przeznaczony jest głównie dla dzieci w wieku 4-8 lat, ale wiemy, że młodsze dzieci podchodzą do niego równie entuzjastycznie.  

 

Kto jest twórcą tych lekcji? 

Aktorzy, reżyserzy, instruktorzy teatralni, a przede wszystkim pedagodzy związani od wielu lat z „Ogniskiem Teatralnym u Machulskich”. Możesz dowiedzieć się więcej o nas na stronie ogniskoonline.pl

 

Jaką formę mają spotkania na żywo? 

Spotkania mają formę telekonferencji. Spotykamy się z chętnymi dziećmi na specjalnie wybranej do tego platformie. Podczas takiego spotkania uczymy się poprzez zabawę, ale forma telekonferencji daje również możliwość porozmawiania o przebiegu kursu, a także o zadaniach domowych.

 

Jak często odbywają się spotkania na żywo? 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu na specjalnej wybranej do tego platformie.

 

Co jeśli moje dziecko będzie miało problem w trakcie przechodzenia przez kurs? 

Staramy się być z Państwem w stałym kontakcie.  Dla dzieci, które będą przechodziły przez kurs zostanie utworzona specjalnie dedykowana grupa na platformie facebook.com. Można będzie tam zadawać pytania i dzielić się efektami pracy dziecka. W razie pytań można też kontaktować się z Nami drogą mailową. W razie takiej sytuacji wystarczy wysłać mail na adres: ania@ogniskoonline.pl

 

Jak mogę opłacić uczestnictwo w kursie? 

Płatności za kurs przyjmujemy za pośrednictwem firmy Tpay 

 

Co jeśli mam z czymś problem, lub coś jest nie jasne? 

Wystarczy napisać do nas na adres: ania@ogniskoonline.pl

POLSKI OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA TEATRÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – ASSITEJ

Lubelska 30/32
03-802 Warszawa, Polska