Nauczymy Twoje dziecko, jak stawiać pierwsze AKTORSKIE KROKI   rozwijając równocześnie jego kreatywność, talent, osobowość i umiejętności społeczne. 

DRUGA EDYCJA KURSU AKTORSTWA DLA DZIECI W WIEKU 4-8 LAT

Lekcje z Ogniskiem Online zapewniają dziecku twórcze sposoby na spędzenie wolnego czasu. To wspaniała alternatywa dla zajęć stacjonarnych! Po tym kursie Twoje dziecko będzie umiało także łatwiej odnaleźć się w grupie,  zyska pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami, w przedszkolu, czy też w szkole. To również wspaniały sposób na wzmocnienie relacji rodzic – dziecko.

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

CO OTRZYMA TWOJE DZIECKO W RAMACH KURSU AKTORSTWO OD PODSTAW

  20 lekcji aktorstwa ułożonych w 9 modułów. Twoje dziecko na starcie otrzymuje dostęp do 2 modułów, a kolejne będą udostępniane co tydzień.  Ukończenie wszystkich modułów skutkuje uzyskaniem CERTYFIKATU ukończenia kursu

  Stała komunikacja z instruktorami i innymi uczestnikami kursu w specjalnej grupie na facebooku. Tam będziemy dzielić się efektami nauki oraz odpowiadać na pytania.

    Wiedzę o podstawach aktorstwa: dykcji i pracy głosem, pracy ciałem, wyrażaniu emocji, rytmice, rozumieniu podstawowych pojęć aktorskich, odgrywaniu scenek i całych fabuł, improwizacji, tworzeniu różnych form plastycznych i teatralnych

Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach live, które będą odbywać się raz w miesiącu w formie telekonferencji. Podczas zajęć, poza nauką i świetną zabawą, można również porozmawiać o przebiegu kursu i o zadaniach domowych. 

   Dodatkowe korzyści, potrzebne w życiu: rozwój osobowości i talentów, łatwość nawiązywania kontaktów,  doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwój emocjonalny, umiejętność autoprezentacji, umiejętność koncentracji, ukierunkowanie nadpobudliwości ruchowej i emocjonalnej, zdolność krytycznego myślenia, uwrażliwienie na problemy cywilizacyjne.

Kurs zamieszczony jest na specjalnej platformie online, dzięki czemu Twoje dziecko ma możliwość uczenia się z dowolnego miejsca, bez żadnych ograniczeń czasowych. Jest to oszczędność czasu oraz pieniędzy (taki rodzaj zajęć wyklucza m.in. konieczność dojazdów i podporządkowywania pod zajęcia harmonogramu dnia).

JAK WYGLĄDA NAUKA?

Kurs zaplanowany jest jako proces, w trakcie którego dziecko zbiera umiejętności niezbędne do stworzenia roli scenicznej, a także przygotowania własnego przedstawienia. Zaczynamy pracę od poruszenia kwestii fundamentalnych z punktu widzenia aktora/aktorki. Na początku dzieci będą miały okazję wykonywać proste ćwiczenia, wcielać się w role zwierząt oraz nadawać im ludzkie emocje.

Następnym krokiem w nauce aktorstwa będzie kwestia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dzieci będą miały okazję zrozumieć, że aktor komunikuje się ze światem nie tylko za pomocą mowy. Istotne są również intencje i emocje postaci. Kolejnym krokiem będzie nauka wymowy scenicznej, oraz posługiwaniu się tekstem.

Kiedy opanujemy już „słowo” przejdziemy do ćwiczeń na wyobraźnię, a te z kolei płynnie poprowadzą nas do tematu pracy z ciałem. Dzieci będą miały okazję uczestniczyć w ćwiczeniach prostych choreografii, a następnie dowiedzą się jak za pomocą ciała budować postać sceniczną.

Ostatnia część kursu poświęcona jest pojęciu akcja – reakcja, czyli jednej z fundamentalnych aktorskich zasad.  Dzieci będą miały również okazję odegrać rolę przedmiotów, co jest zadaniem pobudzającym zarówno ciało jak i wyobraźnię. Poruszony zostanie również temat teatru formy i pracy z rekwizytem.

Następnie podsumujemy umiejętności zebrane podczas całego kursu. Z pewnością pozwolą one na pierwsze występy, a także umożliwią świadome tworzenie własnych mini -spektakli.

OPIS PROGRAMU

 

📗 Wszystkim lekcjom towarzyszą zadania domowe, wspomagające nie tylko indywidualny rozwój dziecka, ale i sposoby na twórcze budowanie relacji z dziećmi ,

📗 Do każdej lekcji dołączony jest dedykowany rodzicom dokument, opisujący szczegółowo nabyte przez dzieci umiejętności oraz metody ich rozwijania. 

 

MODUŁ 1:
PODSTAWY AKTORSTWA

Ten moduł skupia się na fundamentach aktorskiego rzemiosła. Pomaga w stawianiu pierwszych scenicznych kroków. Porusza temat  plastyki ciała, oraz  używania go przy okazji odgrywania postać. Na początek dzieci będą musiały wcielić się w uwielbiane przez nie postaci zwierzęce. Poruszony zostanie również temat nadawania walorów emocjonalnych odgrywanym bohaterom.

 DOSTĘPNOŚĆ PRZY DOŁĄCZENIU 
 
LEKCJA 1: Powitanie
LEKCJA 2: Sceniczne zwierze – Część 1 
LEKCJA 3: ZOO – Fabuły

MODUŁ 2:
GRAMY, NIE MÓWIĄC

W tym module zajmiemy się rozwijaniem komunikacji niewerbalnej. Nadamy znaczenie nieistniejącym słowom. Dzieci odegrają dłuższe fabuły, oparte w dużej mierze na komunikacji niewerbalnej. 

Kolejnym elementem będzie tworzenie postaci posługujących się nieistniejącym językiem. Zadania te wzmocnią umiejętność elementu niezbędnego w aktorstwie, czyli ŻYCIA FIKCJĄ.  

 DOSTĘPNOŚĆ PRZY DOŁĄCZENIU 
 
LEKCJA 1: Wymyślona podróż – wymyślony język 
LEKCJA 2: Pseudolingwistyka 
 

MODUŁ 3:
WYMOWA SCENICZNA

Rozgrzewki są jednym z kluczowych elementów pracy aktora. Zarówno te dykcyjne, jak i ruchowe. 

Moduł ten skupia się na rozgrzewkach aktorskich, a ćwiczenia wykonywane są w formie wesołej zabawy ze Świętym Mikołajem.

Zebrane w module ćwiczenia będą pomocne w poprawnym rozgrzaniu aparatu mowy, głosi i ciała. Mają równie korzystny wpływ na budowanie skupienia i koncentracji oraz na ukierunkowanie nadpobudliwości ruchowej. “
 
DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 21.09.2020
 
LEKCJA 1: Mikołajowa rozgrzewka 
LEKCJA 2: W zdrowym ciele, zdrowy aktor!

MODUŁ 4:
WYOBRAŹNIA DŹWIĘKOWA

Ten moduł skupia się na pobudzaniu muzykalności dziecka. Pojawi się w nim wiele ćwiczeń opartych na dźwiękach m.in. ćwiczenia związane ze skupieniem (wsłuchiwanie się w dźwięki) jak i kreatywnością (nadawanie dźwiękom nowych znaczeń). 

Dzieci poznają również pojęcie ZADANIA AKTORSKIEGO

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 28.09.2020

LEKCJA 1: Poszukiwanie dźwięków 
LEKCJA 2: W drodze po skarb 
LEKCJA 3: Co jest Twoim skarbem?

MODUŁ 5:
TANIEC I MAGIA

W module tym zapoznamy dzieci z dwoma umiejętnościami, które są niezwykle przydane w zawodzie aktora. 

Choreografia, czyli odtwarzanie układów tanecznych, jest ćwiczeniem doskonałym nie tylko dla ciała, ale również umysłu. Pomaga w skupieniu się i koncentracji.

Proste sztuczki iluzjonistyczne nie tylko doskonale wpływają na koordynację ruchową, ale są fantastycznym pomysłem na stworzenie postaci scenicznej – i tym samym wzbudzenie podziwu u widzów.
 
  DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 05.10.2020
LEKCJA 1: Choreografia
LEKCJA 2: Sztuka iluzji 

MODUŁ 6:
CIAŁO W PRACY AKTORA

Ten moduł skupi się na wykorzystaniu ciała w pracy aktora.

Poprzez serię ćwiczeń pokażemy jak poprzez ciało zbudować kreację aktorską, a także jak odgrywać rozmaite przypadłości (takie jak ból pleców, czy słaby wzrok).

Dzieci dowiedzą się również jak okoliczności, w których dzieję się akcja scenki, wpływają na zachowanie postaci

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 12.10.2020

LEKCJA 1: Drobne przypadłości
LEKCJA 2: Budowanie postaci przez ciało
LEKCJA 3: Reakcja łańcuchowa, łańcuch przyczyn

MODUŁ 7:
FORMY TEATRU

W tym module zapoznamy się z jedną z najefektowniejszych form teatru, czyli teatrem cieni. Dzieci dowiedzą się również, jak taki teatr przygotować. 

Kolejnym elementem modułu będzie rozpoznowanie emocji, które odbędzie się przy pomocy gry w kalambury.

Będziemy również wykonywać ćwiczenie aktorskie, które pomoże w szybkiej zmianie charakteru postaci. 

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 19.10.2020

LEKCJA 1: Teatr cieni
LEKCJA 2: Wątpliwa zdobycz

MODUŁ 8:
ODGRYWAMY PRZEDMIOTY

W tym module skupimy się na rozwoju wyobraźni abstrakcyjnej. Dzieci, które do tej pory miały okazję wcielać się w postaci zwierzęce, a także ludzkie, tym razem nauczą się odgrywania roli przedmiotów.

Ponadto dowiedzą się jak owym przedmiotom nadawać ludzkie cechy charakteru.
 
Poruszony zostanie również temat reakcji. Poprzez rozmaite ćwiczenia, dzieci dowiedzą się jak aktorsko zareagować na przeróżne sytuacje.
 
 DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 26.10.2020 
 
LEKCJA 1: Nie bezprzedmiotowo o przedmiotach
LEKCJA 2: Łańcuch przedmiotów i przemian 

MODUŁ 9:
ANIMACJA REKWIZYTU

Jednym z ostatnich kroków na naszej aktorskiej ścieżce będzie animacja przedmiotów, czyli ich sceniczne ożywianie. Pokażemy jak kreatywnie podejść do tworzenia własnych rekwizytów, np instrumentów muzycznych.

Dzięki temu po raz kolejny poruszony zostanie również temat umuzykalnienia.

Moduł 9 jest również modułem podsumowującym zebrane umiejętności.

 DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 02.11.2020

LEKCJA 1: Nie odpadaj!
LEKCJA 2: Ważne tematy

ZAPISY ZAMKNIĘTE

CZY JEST INNA DROGA?

Oczywiście, znajdziecie mnóstwo zajęć stacjonarnych i online dla dzieci! Jednak pamiętajcie, że w edukacji najmłodszych liczą się: doświadczenie prowadzących, selektywne podawanie wiedzy, systematyzacja materiału i ułożenie go w odpowiedniej kolejności. 

Nasze doświadczenia, sięgające niemal 50 lat, nauczyły nas wszystkich tych umiejętności, a nasi wychowankowie wykorzystują swoje doświadczenia także w zawodach niekoniecznie związanych ze sztuką. Współpracujemy z psychologami i pedagogami, korzystając z ich wiedzy i wskazówek

CO O NAS MÓWIĄ?

"Cykl zajęć AKTORSTWO OD PODSTAW w formie online, stanowi doskonałą możliwość rozwoju najmłodszych. Dziecko ma szansę nie tylko poznać warsztat aktorski, ale także rozwija umiejętności społeczno - emocjonalne. Każda z lekcji była wspaniałą przygodą, sprawiała radość i wyzwalała nowe umiejętności (praca z ciałem, praca z emocjami, koncentracja na zadaniu, rozwijanie kreatywności). Proponowane aktywności były bardzo pomocne i urozmaiciły trudny czas związany z brakiem możliwości kontaktów z rówieśnikami. Serdecznie polecam jako mama oraz terapeuta - trener umiejętności społecznych".

Pani Rita
"Ognisko Online pojawiło się w idealnym momencie i pozwoliło w bezpieczny sposób rozwijać pasję mojego 6 letniego syna. Jest to niezwykle wciągająca inicjatywa, pełna zaskakujących i kreatywnych pomysłów. Oprócz zdobycia konkretnych umiejętności, rozwija również wyobraźnię i wrażliwość dziecka.Syn jest zachwycony. Dziękujemy i szczerze polecamy".

Pani Julita
"Zrobiłyśmy z bratanicą lekcje od Ani i Grześka. Miałyśmy okazję na wspólne oswajanie się z emocjami, kreatywne działanie, rozwijanie szalonych pomysłów i mnóstwo śmiechu. Dostarczyło nam to pomysłów do zabawy na resztę dnia. polecamy Wszystkim najmłodszym . To wspaniały sposób na pozbycie się nudy".

Iga Dzięgielewska

"Lekcje teatralne prowadzone przez Anię i Grzegorza to naprawdę wyjątkowa sprawa! W dzisiejszych czasach zarażają... ale pozytywnym humorem, zaangażowaniem i pasją. Otwierają przed widzami świat emocji, których wyrażanie jest ważne na co dzień ale też np. podczas pracy w mediach. Bardzo polecam!"

Bartosz Pawłowski
Redaktor naczelny portalu
https://youngface.tv/

"Zajęcia w ramach cyklu Ognisko Online to świetna propozycja zarówno dla rodziców jak i ich dzieci. Moje dwie córki w wieku 4 i 6 lat z radością wzięły udział w warsztatach, które były również dla mnie jako dla wieloletniej instruktorki teatralnej ciekawym przeżyciem. Aktorzy z niezwykłym zaangażowaniem prowadzili przez około 40 minut zajęcia podczas, których wcielali się w różne role. Trudno nazwać to zwykłymi "zajęciami" gdyż bardziej to przypominało fragmenty spektaklu, do którego były wciągane na bieżąco moje dzieci. Z sąsiedniego pokoju słyszałam, jak dziewczyny odpowiadały aktorom na ich pytania, a nieraz głośno coś wykrzykiwały. W końcu młodsza Helenka przybiegła przestraszona, co świadczy w jej przypadku o autentyczności aktorów, prowadzących warsztaty. Jednak po chwili wróciła i największą frajdą było na koniec "zadanie pytań" instruktorom, którzy na bieżąco odpowiadali na zagwozdki, które za pośrednictwem czatu można było zadać. Było to naprawdę dobrze spożytkowany czas przez moje dzieci, świetna alternatywa dla bajek animowanych ,które w żaden sposób nie rozwijają wyobraźni naszego dziecka... Rodzicu, odważ się i Ty "wyślij" Swoje dziecko na warsztaty "Ogniska Online"

Angelika Olszewska
Aktorka, instruktorka teatralna

PRACE DOMOWE NASZYCH OGNISKOWICZÓW

FRAGMENTY NASZYCH LEKCJI

NASZA GWARANCJA:

 

Jeżeli Twoje dziecko nie zachwyci się naszym kursem, zwrócimy Ci pieniądze!

Ten kurs to wiedza zdobyta przez lata praktycznych działań i doświadczeń w nauczaniu artystycznym dzieci. Stworzony został w sposób, który umożliwi Twojemu dziecku rozwój,  wyposaży w niezbędną wiedzę , a jednocześnie zapewni mnóstwo wartościowej zabawy. Jeśli w ciągu 14 dni od momentu opłacenia dostępu do kursu z jakichkolwiek powodów uznasz, że kurs jest dla Twojego dziecka nieodpowiedni napisz do nas ogniskoonline@gmail.com – a otrzymasz zwrot 100% wpłaconych pieniędzy

TWÓRCY

Jesteśmy częścią Polskiego Ośrodka ASSITEJ, jednego z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszania Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Powstał on w 1981 roku, dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżysera, ale przede wszystkim pedagoga z pasją. Powstał, aby inspirować i promować nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się edukacją teatralną, inicjować wymianę doświadczeń między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej, poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży. 

 

 Do najważniejszych projektów stowarzyszania należą: 

Ognisko Teatralne “U Machulskich” – stacjonarne zajęcia dla dzieci i młodzieży, prowadzone w Warszawie

Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich – kształcąca dorosłych w zawodzie aktora od 1999 r. 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK – ponad 20 edycji prezentujących polskiej publiczności najciekawsze spektakle dla dzieci z całego świata 

Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Dramatopisarzy ” Szukamy Polskiego Szekspira” – od wielu lat rozwijający talenty literackie dzieci i młodzieży

Kilka tysięcy znanych dziś aktorów, reżyserów, dziennikarzy, muzyków ale też specjalistów z innych dziedzin kształtowało swą osobowość, uczyło się funkcjonowania w zespole, zaliczało pierwsze wystąpienia publiczne właśnie dzięki Polskiemu Ośrodkowi ASSITEJ.

KTO BĘDZIE UCZYŁ TWOJE DZIECKO?

Anna Burzyńska

aktorka / pedagog

Studiowała pedagogikę, a także aktorstwo w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze (I i II stopień w klasie skrzypiec). Instruktorka teatralna, na co dzień związana z Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich”.

Aktorka Muzycznego Teatru Objazdowego KATARYNKA, gdzie nie tylko występuje na scenie, ale prowadzi także warsztaty aktorskie i animacje dla dzieci.  W wolnym czasie trenuje boks i prowadzi profil instagramowy poświęcony wegańskiej kuchni.

Grzegorz Mroziński

Aktor / pedagog

Studiował resocjalizację w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, ale zdecydował się na aktorstwo. Absolwent Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Aktor filmowy i teatralny. Prowadzi warsztaty i zajęcia aktorskie dla najmłodszych i nieco starszych dzieci, które po prostu go uwielbiają. Jego ulubioną bajką jest „Król Lew” – obejrzał ją jak mówi, więcej niż tysiąc razy, a dialogi zna na pamięć. Inspiruje go natura, przynajmniej raz w roku czyta „Chłopów” W. Reymonta. Wzruszają go zwierzęta. Jeśli  akurat nie słucha piosenek Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i  Zbigniewa Łapińskiego, to możliwe, że chodzi na szczudłach albo się wspina.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa? 

Twoje dziecko otrzymuje dostęp do kursu od razu po wykupieniu dostępu. Kurs podzielony jest na 9 modułów. Na początek dziecko otrzymuje dostęp do dwóch pierwszych modułów, resztę dodajemy stopniowo ( co 7 dni ). Robimy tak, aby Twoje dziecko mogło swobodnie przejść przez proces nauki,  aby nie przytłoczyć go nowo zdobytą wiedzą, a także aby mogło ze spokojem podejść do zadań domowych, którymi kończy się każda z lekcji. W ten sposób cała grupa może przechodzić przez program w tym samym momencie.  

 

Jakie dane należy wpisać przy rejestracji dziecka na kurs? Dziecka czy swoje? 

Należy wprowadzić dane rodzica lub opiekuna.

 

Jak długo mam dostęp do tego kursu? 

Kurs będzie dla Ciebie dostępny tak długo, jak długo będzie istniało Ognisko Online. 

 

Kiedy kończy się sprzedaż kursu ? 

Sprzedaż kursu kończy się 14.09.2020 o godz. 20:00. Po tej dacie nie będzie możliwości  dołączenia do programu. 

 

Co jeśli okaże się, że kurs nie spodobał się mojemu dziecku? 

Jeżeli uznasz, że kurs nie spełnia oczekiwań Twojego dziecka, lub jest jest dla niego nieodpowiedni, napisz do nas. W przeciągu 14 dni zwrócimy Ci 100 % wpłaconej kwoty. 

 

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczony jest kurs? 

Kurs przeznaczony jest głównie dla dzieci w wieku 4-8 lat, ale wiemy, że młodsze dzieci podchodzą do niego równie entuzjastycznie.  

 

Kto jest twórcą tych lekcji? 

Aktorzy, reżyserzy, instruktorzy teatralni, a przede wszystkim pedagodzy związani od wielu lat z “Ogniskiem Teatralnym u Machulskich”. Możesz dowiedzieć się więcej o nas na stronie ogniskoonline.pl

 

Jaką formę mają spotkania na żywo? 

Spotkania mają formę telekonferencji. Spotykamy się z chętnymi dziećmi na specjalnie wybranej do tego platformie. Podczas takiego spotkania uczymy się poprzez zabawę, ale forma telekonferencji daje również możliwość porozmawiania o przebiegu kursu, a także o zadaniach domowych.

 

Jak często odbywają się spotkania na żywo? 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu na specjalnej wybranej do tego platformie.

 

Co jeśli moje dziecko będzie miało problem w trakcie przechodzenia przez kurs? 

Staramy się być z Państwem w stałym kontakcie.  Dla dzieci, które będą przechodziły przez kurs zostanie utworzona specjalnie dedykowana grupa na platformie facebook.com. Można będzie tam zadawać pytania i dzielić się efektami pracy dziecka. W razie pytań można też kontaktować się z Nami drogą mailową. W razie takiej sytuacji wystarczy wysłać mail na adres: ania@ogniskoonline.pl

 

Jak mogę opłacić uczestnictwo w kursie? 

Płatności za kurs przyjmujemy za pośrednictwem firmy Tpay 

 

Co jeśli mam z czymś problem, lub coś jest nie jasne? 

Wystarczy napisać do nas na adres: ania@ogniskoonline.pl

ZAPISY ZAMKNIĘTE