W MIĘKKOŚCI SIŁA - Dlaczego kompetencje miękkie są ważne?

Kompetencje dzieli się na dwie kategorie. Mianem twardych określa się m.in. umiejętności i wiedzę specjalistyczną oraz znajomość języków. Z kolei kompetencje miękkie są to umiejętności bezpośrednio powiązane z osobowością np. zdolności przywódcze, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność komunikowania się i zarządzania czasem. Choć na pierwszy rzut oka te pierwsze mogą wydawać się istotniejsze, okazuje się, że to te drugie często mogą decydować m.in. o naszym sukcesie zawodowym.

 

Wśród 15 najważniejszych cech jakimi powinien charakteryzować się doskonały pracownik magazyn Forbes wymienia m.in. umiejętności przywódcze, gotowość do działania, zdolność do niezależnego myślenia, oraz pewność siebie. Inne specjalistyczne magazyny i portale wspominają także o zdolnościach organizacyjnych i komunikacyjnych, inteligencji emocjonalnej i umiejętności aktywnego słuchania. Każda z tych cech zalicza się do kompetencji miękkich.

Nasz rodzimy system edukacji nie wspiera rozwoju żadnej z powyższych cech, lub robi to w sposób marginalny. W szkołach stawia się na testy z odpowiedziami „A, B, C, D” oraz sprawdziany „pod klucz”. Takie rozwiązania uczą myślenia schematycznego, zabijają kreatywność i twórczą wolność.

Do kompetencji miękkich odmiennie podchodzi się w innych krajach, np. w Singapurze. System edukacji w tym maleńkim, azjatyckim kraju uznaje się za jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy na świecie. I choć wiele osób oskarża singapurskie szkoły o zbyt duży rygor, to trzeba przyznać, że do kwestii kompetencji miękkich podchodzi się tam z większą pieczołowitością.

Szkoły korzystają m.in. z pracy projektowej. Uczniowie samodzielnie realizują zadanie wyznaczone przez nauczyciela. Takie wyzwanie zmusza ich do rozdzielania zadań w grupie, koordynowania jej pracy, poszukiwania rozwiązań na własną rękę. Ten sposób pracy nieprawdopodobnie rozwija krytyczne myślenie, samodzielność, dyscyplinę i kreatywność.

Singapurski portal “The New Age Parents” podsuwa kilka pomysłów i aktywności, które mogą doskonale wpływać na rozwój kompetencji miękkich u dzieci.

Jedną z proponowanych aktywności są gry i zabawy, które mają w sobie jednak jakiś ukryty, edukacyjny cel – dziecko w trakcie gry musi coś policzyć, nazwać, odróżnić albo rozwiązać. Dobrym sposobem jest stworzenie do takiej gry scenariusza i „ukrycie” w nim kilku takich zadań.

W jednej z naszych lekcji w kursie „Aktorstwo od Podstaw” ukryliśmy zabawę w odgadywanie dźwięków. Dzieci muszą uważnie wsłuchiwać się w przeróżne odgłosy i odgadnąć co takie odgłosy wydaje – płonące ognisko, czy rwąca rzeka. Ponieważ zabawa odbywa się pod płaszczykiem indiańskiej przygody, dzieci podchodzą do zadania bardzo entuzjastycznie. Nie wiedzą jednak, że podczas tej zabawy pracują nad umiejętnością koncentracji, a także wchłaniają wiedzę na temat otaczającego je świata.

Kolejną pomysłem proponowanym przez “The New Age Parents”, jest umożliwienie dziecku dzielenia się jego opiniami, pomysłami, a także rozmawiania o nich w komfortowej atmosferze. Niesłychanie rozwija to umiejętność przemawiania i prezentowania, która przydaje się w szkole, na studiach, a przede wszystkim w dorosłym życiu.

Aby umożliwić dziecku taką „wypowiedź” na koniec każdej lekcji proponujemy wykonywanie zadania domowego. Dzięki temu dzieci mają możliwość stworzenia własnego „projektu”, porozmawiania o nim z rodzicami i przyjaciółmi, uargumentowania dlaczego chcą wykonać coś w ten, a nie inny sposób.

Kolejną aktywnością proponowaną przez singapurski portal, jest ta, która nas twórców Ogniska Online cieszy najbardziej. Jest to… zabawa w aktorstwo. Według twórców portalu nieprawdopodobnie rozwija ono kreatywność i wyobraźnię dziecka, a także wpływa na rozwój szeregu innych umiejętności m.in. zdolności komunikacyjnych i inteligencji emocjonalnej.

W tym przypadku nie będziemy powoływać się na żadne konkretne ćwiczenie lub element naszej lekcji, ponieważ wszystkie lekcje Ogniska Online dotyczą aktorstwa. Jesteśmy aktorami i od najmłodszych lat braliśmy udział w ogromnej ilości teatralnych przedsięwzięć. Wiemy jak wiele one dają, a teraz możemy się tym dzielić z kolejnymi pokoleniami. 

Dlatego zapraszamy do obejrzenia naszej najnowszej lekcji. Dzieci dowiedzą się z niej o emocjach wyrażanych za pomocą ciała i mimiki twarzy. Będzie to również dla nich ciekawy sposób na zdobycie wiedzy o kinie niemym. 

KONTAKT: 

Chcesz poznać więcej szczegółów

napisz do nas: ania@ogniskoonline.pl

lub zadzwoń: +48 605 995 259