MISTRZ KREATYWNOŚCI! Za pomocą ćwiczeń i zabaw aktorskich: rozwiniemy wyobraźnię Twojego dziecka, pokażemy mu jak z niej twórczo korzystać, wspomożemy kształtowanie jego osobowości i wzmocnimy pewność siebie.

"Mali AKTORZY"- pierwsza edycja kursu kreatywności dla dzieci w wieku 4-8 lat

Lekcje z Ogniskiem Online zapewniają dziecku twórcze sposoby na spędzenie wolnego czasu. Nasz kurs został przygotowany  przez profesjonalistów (aktorów, reżyserów, psychologów  i pedagogów teatru) współpracujących na co dzień z Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Projekty PO ASSITEJ to gwarancja ponad 50 lat  doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.  

Naszej zajęcia to wspaniała alternatywa dla zajęć stacjonarnych! Po tym kursie Twoje dziecko będzie umiało także łatwiej odnaleźć się w grupie,  zyska pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami, w przedszkolu, czy też w szkole. To również wspaniały sposób na wzmocnienie relacji rodzic – dziecko.

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

CZY CHCESZ ABY TWOJE DZIECKO?

 

 • Kształtowało swoją osobowość i otwartość na drugiego człowieka?
 • Było śmiałe i pewne siebie?
 • Łatwo nawiązywało kontakt z rówieśnikami?
 • Rozwijało kreatywne myślenie?
 • Nauczyło się twórczego podejścia do rozwiązywania problemów?
 • Wyrażało emocje i potrafiło o nich rozmawiać?
 • Znalazło zajęcie, które pozwoli mu na pełne zaangażowanie?
 • Zrozumiało podstawy aktorstwa i ekspresji scenicznej, przydatnej nie tylko na scenie, ale również w życiu?
 • Uczyło się sprawdzoną, uporządkowywaną metodą KROK po KROKU?
 • Uczyło się w miejscu dla Was najwygodniejszym?
 • Miało dostęp do Instruktorów i innych osób o tych samych zainteresowaniach? 
 

Jeśli na któreś pytanie, odpowiedziałeś/aś twierdząco to koniecznie zapoznaj się z całą treścią tej strony. 

 

PRZEDSTAWIAMY KURS KREATWYNOŚCI DLA DZIECI "MALI AKTORZY"

co otrzyma twoje dziecko w ramach kursu kreatywności "mali aktorzy"?

  23 lekcji aktorstwa ułożonych w 11 modułów. Twoje dziecko na starcie otrzymuje dostęp do 2 modułów, a kolejne będą udostępniane co tydzień.  Ukończenie wszystkich modułów skutkuje uzyskaniem CERTYFIKATU ukończenia kursu

  Stała komunikacja z instruktorami i innymi uczestnikami kursu w specjalnej grupie na facebooku. Tam będziemy dzielić się efektami nauki oraz odpowiadać na pytania.

    Wiedzę o podstawach aktorstwa: dykcji i pracy głosem, pracy ciałem, wyrażaniu emocji, rytmice, rozumieniu podstawowych pojęć aktorskich, odgrywaniu scenek i całych fabuł, improwizacji, tworzeniu różnych form plastycznych i teatralnych

Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach live, które będą odbywać się raz w miesiącu w formie telekonferencji. Podczas zajęć, poza nauką i świetną zabawą, można również porozmawiać o przebiegu kursu i o zadaniach domowych. 

   Dodatkowe korzyści, potrzebne w życiu: rozwój osobowości i talentów, łatwość nawiązywania kontaktów,  doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwój emocjonalny, umiejętność autoprezentacji, umiejętność koncentracji, ukierunkowanie nadpobudliwości ruchowej i emocjonalnej, zdolność krytycznego myślenia, uwrażliwienie na problemy cywilizacyjne.

Kurs zamieszczony jest na specjalnej platformie online, dzięki czemu Twoje dziecko ma możliwość uczenia się z dowolnego miejsca, bez żadnych ograniczeń czasowych. Jest to oszczędność czasu oraz pieniędzy (taki rodzaj zajęć wyklucza m.in. konieczność dojazdów i podporządkowywania pod zajęcia harmonogramu dnia).

jedna z prac domowych naszych ogniskowiczów

Co zyskuje rodzic w ramach kursu kreatywności "Mali aktorzy"?

✔ Merytoryczne materiały do każdej lekcji, opisujące cele i metody naszej pracy, oraz wskazówki do samodzielnych zabaw z dzieckiem

✔ Twórcze budowanie więzi rodzinnych

✔ Polepszenie komunikacji z dzieckiem

✔ Rozwój samodzielności dziecka w kontaktach w przedszkolu, szkole, grupie rówieśników

✔ Pomysły na wspólne spędzanie czasu wolnego

✔ Głębsze poznanie i zrozumienie emocji i zainteresowań swojego dziecka

Oszczędność czasu i pieniędzy w związku z brakiem konieczności dojazdów

Wsparcie instruktorów i kontakty z innymi rodzicami w grupie na Facebooku, na której będziemy dzielić się efektami nauki oraz odpowiadać na pytania

✔ Naukę w domu w odpowiednim dla dziecka tempie

Stały dostęp do każdej lekcji i możliwość odtwarzania jej wielokrotnie

✔ Inwestycję w rozwój Waszego dziecka

jak wygląda nauka?

Głównym zadaniem kursu jest rozwój dziecięcej osobowości, kreatywności i wyobraźni. Posłużą temu zebrane w 11 modułach ćwiczenia i zadania aktorskie, które zostały stworzone i wyselekcjonowane specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 4-8 lat.

Przebieg kursu, a także tematyka poszczególnych modułów została zaplanowana tak, żeby dziecko zdobywało coraz to nowe umiejętności, które będą odpowiednio kształtować jego osobowość. Gradacja „wtajemniczenia” aktorsko-teatralnego sprawi, że dziecko coraz śmielej będzie proponować swoje pomysły, wymyślać nowe, twórcze rozwiązania, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc

Kurs zaczynać się będzie od ogólnorozwojowych ćwiczeń ukierunkowanych na rozwój wyobraźni. Z każdym kolejnym modułem dołączane będą kolejne ćwiczenia i zadania związane m.in. z pracą nad tekstem, dykcją i artykulacją, pracą z ciałem, interakcją sceniczną, a także improwizacją aktorską. Przejście przez ten aktorski mini-trening wyposaży dziecko w nowe umiejętności przydatne nie tylko w świecie artystycznym. Przekładają się one również na rozbudzoną ciekawość świata, a także śmielsze interakcje z rówieśnikami.

Twórcy doskonale zdają sobie sprawę jak ważną rolę dla dziecięcej pewności siebie odgrywa w tym wieku akceptacja. Podczas kursu pomysły dziecka nie są negowane. Przeciwnie, jest one zachęcane do coraz śmielszego wysiłku twórczego. W przeciwieństwie do szablonowych zajęć szkolnych, abstrakcyjny sposób myślenia jest tu pożądany.

jaką metodą pracujemy?

Pracujemy metodą DRAMY, której prekursorką w Polsce jest Halina Machulska – założycielka Ogniska Teatralnego „U Machulskich”, placówki edukacyjnej o ponad 50 letniej tradycji. Metoda dramy wykorzystuje improwizację. Dzięki niej dziecko ma możliwość wcielania się w przeróżne postaci (ludzie, zwierzęta, przedmioty) i uzewnętrznienia własnych emocji , jak i odegrania tych należących do postaci. Dzięki dramie dzieci uczą się spontaniczności, nie boją też proponować swoich pomysłów. Odgrywa to bardzo dużą rolę, w budowaniu ich pewności siebie

PRACA DOMOWA NASZYCH OGNISKOWICZÓW

opis programu

 

 Wszystkim lekcjom towarzyszą zadania domowe, wspomagające nie tylko indywidualny rozwój dziecka, ale podsuwające również pomysły na twórcze budowanie relacji z dziećmi.

Do każdej lekcji dołączony jest dedykowany rodzicom dokument, opisujący szczegółowo nabyte przez dzieci umiejętności oraz metody ich rozwijania. 

 

MODUŁ 1:
BO FANTAZJA JEST OD TEGO

Ten moduł skupia się na elementarnych zadaniach aktorskich. W pracy aktora wielokrotnie wymagane jest skorelowanie wyobraźni i pracy ciała. Każdy aktor pozbawiony rekwizytu powinien umieć go sobie wyobrazić, a potem z tego wyimaginowanego rekwizytu korzystać. Tej umiejętności dzieci nauczą się z Lekcji 2. Lekcja 3 z kolei dotyczyć będzie umiejętności związanej z animacją przedmiotu. Dzieci nauczą się jak posiadając zaledwie jeden przedmiot, można kreatywnie przekształcić go w całą gamę rekwizytów. Pretekstem do odbycia tych dwóch lekcji będzie kosmiczna wyprawa na nieznaną planetę.

  DOSTĘPNOŚĆ PRZY DOŁĄCZENIU 

Powitanie
LEKCJA 1: Nic to też coś 
LEKCJA 2: Ukryte zastosowania 

MODUŁ 2:
SŁOWA, SŁOWA, SŁOWA

Moduł 2 skupia się na teatralnym użyciu słowa. Lekcja 1 zawiera całą gamę porad i ćwiczeń dykcyjnych, które wpływają pozytywnie na dziecięcą wymowę. Podczas Lekcji 2 dzieci  poznają różne  style mówienia. Pomoże im to w twórczym budowaniu postaci, zwróci uwagę na różnorodność panującą w społeczeństwie, a także będzie świetnym punktem startowym do rozmowy o tolerancji.

DOSTĘPNOŚĆ PRZY DOŁĄCZENIU 

LEKCJA 1: Mówmy wyraźnie
LEKCJA 2: Inaczej nie znaczy gorzej
 

MODUŁ 3:
SCENARIUSZ NAPRĘDCE

Moduł 3 dotyczyć będzie rozwijania umiejętności opowiadania historii. W tym przypadku korzystać będziemy z improwizacji. Akcja obydwu Lekcji dzieje się w domu podczas awarii prądu, a także na mrocznym strychu. Dodatkową umiejętnością, które dzieci nabędą podczas Lekcji 1 jest tworzenie teatru cieni.

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek  07.12.2020
 
LEKCJA 1: Podmorskie opowieści
LEKCJA 2: Historie z dreszczykiem

MODUŁ 4:
RYMY I DIALOGI

W module 4 będziemy zgłębiać temat rymów oraz dialogowania. Posługiwanie się rymowanym tekstem, jest w aktorstwie umiejętnością nie do przecenienia.  Uczy odpowiedniego rytmy i umiejętnego słuchania. Cały proces „rymowanek” przebiegnie pod wprawnym okiem Świętego Mikołaja i Elfa Bombki. Lekcja dotycząca dialogowania z kolei skupia się intencji aktorskiej. Dzieci dowiedzą się, że aktor musi nie tylko wypowiadać kwestie, ale zawrzeć w niej bardzo konkretne „przesłanie” i emocje.

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek  14.12.2020

LEKCJA 1: Mikołajkowe rymowanki 
LEKCJA 2: Intencja w dialogu 
 

MODUŁ 5:
CZUJ MUZYKĘ!

Moduł 5 wprowadza dzieci w świat związków aktorstwa z muzyką. W Lekcji 1 dzieci nauczą się dostrzegać emocje zapisane w utworze muzycznym, a następnie będą intepretować ten utwór ciałem. Nie chodzi tu o tworzenie choreografii, ani ilustrowanie, a o znalezienie kreatywnej formy ruchowej. Lekcja 2 skupia się na umiejętności wyszukiwania nastroju w utworze muzycznym i odpowiednim przeniesieniu owego nastroju na mówiony tekst.

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek  21.12.2020

LEKCJA 1: Interpretacja muzyki ciałem
LEKCJA 2: Jak muzyka zmienia intencje 

MODUŁ 6:
W INNYM CIELE

Moduł 6 skupia się na umiejętności budowania postaci. Lekcja 1 pokaże jak aktor powinien umiejętnie dostosowywać ciało do roli, w którą się wciela. Pretekstem do ćwiczeń będzie spotkanie z czarownicą, która próbuje uwarzyć tajemniczy eliksir metamorfozy. Lekcja 2 dotyczyć będzie zmiany głosu, oraz jego umiejętnego, rytmicznego używania. Wasze dzieci będą musiały dubbingować Anie i Grzesia, którzy pewnego dnia obudzili się w nieswoich ciałach.

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 28.12.2020

LEKCJA 1: Czarodziejskie ciało
LEKCJA 2: Zamiana ciał 

MODUŁ 7:

UBIERZ, PRZEBIERZ, PRZERÓB, STWÓRZ

Moduł ten skupia się na znaczeniu kostiumu oraz charakteryzacji w postaci budowanej przez aktora. Obydwie lekcje dotyczą aktywnego, twórczego tworzenia kostiumów i charakteryzacji oraz ich wpływu na postać. Dzieci nauczą się wykorzystywać czynniki zewnętrzne do budowania charakterów ról, które odgrywają.

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 04.01.2021

LEKCJA 1: Kostiumy i charakteryzacja
LEKCJA 2: Scenografia i rekwizyt 

MODUŁ 8:
Z WYOBRAŹNIĄ W WALIZCE

Ten moduł w dużej mierze skupia się na grze aktorskiej. W wiejskiej scenerii dzieci będą musiały wcielać się w przeróżne role. Będą odgrywać zarówno ludzi, postaci zwierzęce jak i przedmioty. Lekcja 1 pozwoli dzieciom na odgrywanie mniejszych ról – całość odbywać się będzie na zasadzie mini etiud. Lekcja 2 będzie dawała szanse na udział w dłuższej, bardziej skomplikowanej historii fabularnej.

 DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 11.01.2021
 
LEKCJA 1: Podróż na wieś część 1 
LEKCJA 2: Podróż na wieś część 2

MODUŁ 9:

BIEGAĆ, SKAKAĆ, LATAĆ, PŁYWAĆ 

Ten moduł skupia się na ciele w pracy aktora. Nasi bohaterowie udadzą się na karnawał do Rio De Janerio, aby wziąć tam udział w konkursie tańca. Podczas lekcji pierwszej Ania i Grzesiek wymyślać będą prosty układ choreograficzny, który dzieci będą musiały zatańczyć razem z nimi.

Lekcja 2 skupi się zaś na serii „wywiadów”, które bohaterowie będą przeprowadzać ze znanymi sportowcami podczas Olimpiady, która rozpoczyna się tuż po karnawale. Podczas tych wywiadów, dzieci będą wcielać się w sportowców i dostosowywać swoje ciało do odpowiedniej sportowej dyscypliny.

 DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 18.01.2021

LEKCJA 1: Karnawałowe tańce  
LEKCJA 2: Ciało sportowca

MODUŁ :10
ANIMACJA PRZEDMIOTU

Ten moduł skupiać się będzie na animowaniu przedmiotu. Dzięki takiej umiejętności dziecięca wyobraźnia zaczyna pracować sprawniej, szukając mało oczywistych rozwiązań.

W Lekcji 1 dzieci nauczą i dowiedzą się jak teatralnie wykorzystać i ożywić przedmioty codziennego użytku. Lekcja 2 dotyczyć będzie animacji ubrań i tworzenia z nich „żywych”, człekokształtnych postaci.  

DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 25.01.2021

LEKCJA 1: To się rusza!
LEKCJA 2: To żyje!

MODUŁ 11:
NAGŁE WYPADKI

Ten moduł jest modułem specjalnym. W zawartej w nim Lekcji 1 dzieci mają okazję dowiedzieć się więcej o postępowaniu podczas zauważania, lub brania udziału w nieszczęśliwych zdarzeniach i wypadkach. Lekcja 2 jest podsumowaniem wszystkich umiejętności zebranych podczas kursu..

 DOSTĘPNOŚĆ: Poniedziałek 01.02.2021

LEKCJA 1: Nagłe wypadki w różnych miejscach 
LEKCJA 2: Konflikty 
POŻEGNANIE

 

czy jest inna droga?

Oczywiście, znajdziecie mnóstwo zajęć stacjonarnych i online dla dzieci! Jednak pamiętajcie, że w edukacji najmłodszych liczą się: doświadczenie prowadzących, selektywne podawanie wiedzy, systematyzacja materiału i ułożenie go w odpowiedniej kolejności. 

Nasze doświadczenia, sięgające niemal 50 lat, nauczyły nas wszystkich tych umiejętności, a nasi wychowankowie wykorzystują swoje doświadczenia także w zawodach niekoniecznie związanych ze sztuką. Współpracujemy z psychologami i pedagogami, korzystając z ich wiedzy i wskazówek

co o nas mówią

"Zajęcia w ramach kursu "Aktorstwo od podstaw "są rewelacyjne. Za co je uwielbiamy...za to, że inspirują i budują. Emanują i wyzwalają pozytywną energię. Czas spędzony na wspólnym wcielaniu się w role, wykonywaniu zadań jest okazją do wzmacniania więzi, poznawania siebie i się na wzajem. Jest świetną zabawą, jest nauką, sztuką....mogłabym tak jeszcze długo wymieniać jednak napiszę po prostu: Anka i Grzesiek dzięki :)"

Pani Mirosława
"Mówiąc obrazowo, kurs "Aktorstwo od Podstaw" to silny wiatr, rozwijający skrzydła wyobraźni i kreatywności. Dzieciaki zachwycone! Świetnie się bawią, biorą udział w niesamowitej przygodzie, mają duuużo radości. Oczami rodzica widać pełen profesjonalizm i zaangażowanie Osób prowadzących. Każda lekcja to solidna dawka wiedzy i praktycznych umiejętności pracy mimiką, ciałem, głosem. Dla nas jest to strzał w dziesiątkę! 🎯"

Pani Marzena
"Cykl zajęć AKTORSTWO OD PODSTAW w formie online, stanowi doskonałą możliwość rozwoju najmłodszych. Dziecko ma szansę nie tylko poznać warsztat aktorski, ale także rozwija umiejętności społeczno - emocjonalne. Każda z lekcji była wspaniałą przygodą, sprawiała radość i wyzwalała nowe umiejętności (praca z ciałem, praca z emocjami, koncentracja na zadaniu, rozwijanie kreatywności). Proponowane aktywności były bardzo pomocne i urozmaiciły trudny czas związany z brakiem możliwości kontaktów z rówieśnikami. Serdecznie polecam jako mama oraz terapeuta - trener umiejętności społecznych".

Pani Rita
"Ognisko Online pojawiło się w idealnym momencie i pozwoliło w bezpieczny sposób rozwijać pasję mojego 6 letniego syna. Jest to niezwykle wciągająca inicjatywa, pełna zaskakujących i kreatywnych pomysłów. Oprócz zdobycia konkretnych umiejętności, rozwija również wyobraźnię i wrażliwość dziecka.Syn jest zachwycony. Dziękujemy i szczerze polecamy".

Pani Julita
"Zrobiłyśmy z bratanicą lekcje od Ani i Grześka. Miałyśmy okazję na wspólne oswajanie się z emocjami, kreatywne działanie, rozwijanie szalonych pomysłów i mnóstwo śmiechu. Dostarczyło nam to pomysłów do zabawy na resztę dnia. polecamy Wszystkim najmłodszym . To wspaniały sposób na pozbycie się nudy".

Iga Dzięgielewska

"Lekcje teatralne prowadzone przez Anię i Grzegorza to naprawdę wyjątkowa sprawa! W dzisiejszych czasach zarażają... ale pozytywnym humorem, zaangażowaniem i pasją. Otwierają przed widzami świat emocji, których wyrażanie jest ważne na co dzień ale też np. podczas pracy w mediach. Bardzo polecam!"

Bartosz Pawłowski
Redaktor naczelny portalu
https://youngface.tv/

"Zajęcia w ramach cyklu Ognisko Online to świetna propozycja zarówno dla rodziców jak i ich dzieci. Moje dwie córki w wieku 4 i 6 lat z radością wzięły udział w warsztatach, które były również dla mnie jako dla wieloletniej instruktorki teatralnej ciekawym przeżyciem. Aktorzy z niezwykłym zaangażowaniem prowadzili przez około 40 minut zajęcia podczas, których wcielali się w różne role. Trudno nazwać to zwykłymi "zajęciami" gdyż bardziej to przypominało fragmenty spektaklu, do którego były wciągane na bieżąco moje dzieci. Z sąsiedniego pokoju słyszałam, jak dziewczyny odpowiadały aktorom na ich pytania, a nieraz głośno coś wykrzykiwały. W końcu młodsza Helenka przybiegła przestraszona, co świadczy w jej przypadku o autentyczności aktorów, prowadzących warsztaty. Jednak po chwili wróciła i największą frajdą było na koniec "zadanie pytań" instruktorom, którzy na bieżąco odpowiadali na zagwozdki, które za pośrednictwem czatu można było zadać. Było to naprawdę dobrze spożytkowany czas przez moje dzieci, świetna alternatywa dla bajek animowanych ,które w żaden sposób nie rozwijają wyobraźni naszego dziecka... Rodzicu, odważ się i Ty "wyślij" Swoje dziecko na warsztaty "Ogniska Online"

Angelika Olszewska
Aktorka, instruktorka teatralna

prace domowe naszych ogniskowiczów

fragmenty naszych lekcji

nasza gwarancja :

 

Jeżeli Twoje dziecko nie zachwyci się naszym kursem, zwrócimy Ci pieniądze!

Ten kurs to wiedza zdobyta przez lata praktycznych działań i doświadczeń w nauczaniu artystycznym dzieci. Stworzony został w sposób, który umożliwi Twojemu dziecku rozwój,  wyposaży w niezbędną wiedzę , a jednocześnie zapewni mnóstwo wartościowej zabawy. Jeśli w ciągu 14 dni od momentu opłacenia dostępu do kursu z jakichkolwiek powodów uznasz, że kurs jest dla Twojego dziecka nieodpowiedni napisz do nas ogniskoonline@gmail.com – a otrzymasz zwrot 100% wpłaconych pieniędzy

twórcy

Jesteśmy częścią Polskiego Ośrodka ASSITEJ, jednego z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszania Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Powstał on w 1981 roku, dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżysera, ale przede wszystkim pedagoga z pasją. Powstał, aby inspirować i promować nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się edukacją teatralną, inicjować wymianę doświadczeń między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej, poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży. 

 

 Do najważniejszych projektów stowarzyszania należą: 

Ognisko Teatralne “U Machulskich” – stacjonarne zajęcia dla dzieci i młodzieży, prowadzone w Warszawie

Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich – kształcąca dorosłych w zawodzie aktora od 1999 r. 

✔ Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK – ponad 20 edycji prezentujących polskiej publiczności najciekawsze spektakle dla dzieci z całego świata 

✔ Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Dramatopisarzy ” Szukamy Polskiego Szekspira” – od wielu lat rozwijający talenty literackie dzieci i młodzieży

Kilka tysięcy znanych dziś aktorów, reżyserów, dziennikarzy, muzyków ale też specjalistów z innych dziedzin kształtowało swą osobowość, uczyło się funkcjonowania w zespole, zaliczało pierwsze wystąpienia publiczne właśnie dzięki Polskiemu Ośrodkowi ASSITEJ.

KTO BĘDZIE UCZYŁ TWOJE DZIECKO?

Anna Burzyńska

aktorka / pedagog

Studiowała pedagogikę, a także aktorstwo w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze (I i II stopień w klasie skrzypiec). Instruktorka teatralna, na co dzień związana z Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich”.

Aktorka Muzycznego Teatru Objazdowego KATARYNKA, gdzie nie tylko występuje na scenie, ale prowadzi także warsztaty aktorskie i animacje dla dzieci.  W wolnym czasie trenuje boks i prowadzi profil instagramowy poświęcony wegańskiej kuchni.

Grzegorz Mroziński

Aktor / pedagog

Studiował resocjalizację w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, ale zdecydował się na aktorstwo. Absolwent Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Aktor filmowy i teatralny. Prowadzi warsztaty i zajęcia aktorskie dla najmłodszych i nieco starszych dzieci, które po prostu go uwielbiają. Jego ulubioną bajką jest „Król Lew” – obejrzał ją jak mówi, więcej niż tysiąc razy, a dialogi zna na pamięć. Inspiruje go natura, przynajmniej raz w roku czyta „Chłopów” W. Reymonta. Wzruszają go zwierzęta. Jeśli  akurat nie słucha piosenek Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i  Zbigniewa Łapińskiego, to możliwe, że chodzi na szczudłach albo się wspina.

często zadawane pytania

Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa? 

Twoje dziecko otrzymuje dostęp do kursu od razu po wykupieniu dostępu. Kurs podzielony jest na 11  modułów. Na początek dziecko otrzymuje dostęp do dwóch pierwszych modułów, resztę dodajemy stopniowo ( co 7 dni ). Robimy tak, aby Twoje dziecko mogło swobodnie przejść przez proces nauki,  aby nie przytłoczyć go nowo zdobytą wiedzą, a także aby mogło ze spokojem podejść do zadań domowych, którymi kończy się każda z lekcji. W ten sposób cała grupa może przechodzić przez program w tym samym momencie.  

 

Jakie dane należy wpisać przy rejestracji dziecka na kurs? Dziecka czy swoje?

Należy wprowadzić dane rodzica lub opiekuna.

 

Czy jeżeli w kursie bierze udział rodzeństwo, to czy jedno i drugie otrzyma certyfikat ukończenia kursy? 

Tak, w takiej sytuacji certyfikat otrzymuje zarówno jedno, jak i drugie dziecko.

 

Jak długo mam dostęp do tego kursu? 

Kurs będzie dla Ciebie dostępny tak długo, jak długo będzie istniało Ognisko Online. 

 

Kiedy kończy się sprzedaż kursu ? 

Sprzedaż kursu kończy się 30.11.2020 o godz. 20:00. Po tej dacie nie będzie możliwości  dołączenia do programu. 

 

Co jeśli okaże się, że kurs nie spodobał się mojemu dziecku? 

Jeżeli uznasz, że kurs nie spełnia oczekiwań Twojego dziecka, lub jest jest dla niego nieodpowiedni, napisz do nas. W przeciągu 14 dni zwrócimy Ci 100 % wpłaconej kwoty. 

 

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczony jest kurs? 

Kurs przeznaczony jest głównie dla dzieci w wieku 4-8 lat, ale wiemy, że młodsze dzieci podchodzą do niego równie entuzjastycznie.  

 

Kto jest twórcą tych lekcji? 

Aktorzy, reżyserzy, instruktorzy teatralni, a przede wszystkim pedagodzy związani od wielu lat z “Ogniskiem Teatralnym u Machulskich”. Możesz dowiedzieć się więcej o nas na stronie ogniskoonline.pl

 

Jaką formę mają spotkania na żywo? 

Spotkania mają formę telekonferencji. Spotykamy się z chętnymi dziećmi na specjalnie wybranej do tego platformie. Podczas takiego spotkania uczymy się poprzez zabawę, ale forma telekonferencji daje również możliwość porozmawiania o przebiegu kursu, a także o zadaniach domowych.

 

Jak często odbywają się spotkania na żywo? 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu na specjalnej wybranej do tego platformie.

 

Co jeśli moje dziecko będzie miało problem w trakcie przechodzenia przez kurs? 

Staramy się być z Państwem w stałym kontakcie.  Dla dzieci, które będą przechodziły przez kurs zostanie utworzona specjalnie dedykowana grupa na platformie facebook.com. Można będzie tam zadawać pytania i dzielić się efektami pracy dziecka. W razie pytań można też kontaktować się z Nami drogą mailową. W razie takiej sytuacji wystarczy wysłać mail na adres: ania@ogniskoonline.pl

 

Jak mogę opłacić uczestnictwo w kursie? 

Płatności za kurs przyjmujemy za pośrednictwem firmy Tpay 

 

Co jeśli mam z czymś problem, lub coś jest nie jasne? 

Wystarczy napisać do nas na adres: ania@ogniskoonline.p