Polski Ośrodek ASSITEJ

Polski Ośrodek ASSITEJ jest jednym z 74 narodowych ośrodków Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (Association Internationale du Théâtre Pour l’Enfance et la Jeunesse). Powstał w 1981 roku, dzięki inicjatywie i staraniom Haliny Machulskiej – aktorki, reżysera, ale przed wszystkim pedagoga z pasją. Powstał, aby inspirować i promować nowatorskie inicjatywy w dziedzinie teatru dla dzieci i młodzieży, zająć się edukacją teatralną, inicjować wymianę doświadczeń między twórcami, przyczynić się do rozwoju dramaturgii i krytyki teatralnej poświęconej szczególnie teatrowi dla dzieci i młodzieży.

Do najważniejszych projektów stowarzyszenia należą:

– Ognisko Teatralne “U Machulskich”

– Szkoła Aktorska Haliny i Jana Machulskich

– Coaching Aktorski

– Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK

– Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Dramatopisarzy “Szukamy Polskiego Szekspira”